Tel:
  (312) 287 53 19

İş Analizi Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

 

İş Analizi Eğitimi

 

İş Analizi Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler;

Günümüzde birçok işletmenin henüz çözemediği ve önemli sıkıntılarını içeren insan kaynakları işlevlerinden, işgücü planlamasının yapılması, uygun personelin işe alınması, gerekli eğitimlerin belirlenmesi ve verilmesi, performans değerlendirilmesi gibi konuların çözülmesi için yapılan işle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak gerekir. Bir işletmede birbirinden farklı her işin ayrı ayrı analizinin yapılması gerekir. İş analizi bilgileri elde edildikten sonra iş tanımları ve iş gerekleri belirlenir.

İş Analizi Eğitimi İçeriği ve Uygulanması:

  • Organizasyon şemasının oluşturulması,
  • Görev tanımlarının ve unvan tanımlarının yapılması,
  • Personelin Süreçlerle  Yönetim ile ilgili olarak eğitilmesi,
  • Süreçlerin belirlenerek dokümante edilmesi,
  • Personel seçimi ve işgücü planlaması kriterleri,
  • Performans değerlendirmesi kriterleri,
  • Kaynak planlaması,
  • Belirsizlikten kaynaklanan sorunların azaltılması,faaliyetleri gerçekleştirilir.

 İş Analizi Eğitimi ve Uygulama Süresi:

Şirketimiz tarafından İş Analizi Eğitimi için öngörülen süre 1 gündür, uygulama süresi kuruluşun büyüklüğüne göre değerlendirilecektir.

İş Analizi Eğitimine Kimler Katılabilir:

Üst ve orta kademe yöneticiler, süreç sahipleri, kuruluş içerisinde süreç analizi, tanımlaması ve iyileştirilmesinden sorumlu çalışanlar.

İş Analizi Eğitimi Sertifikası

Kurs sonunda katılımcılara İş AnaliziEğitimi belgesi (eğitim sertifikası) verilecektir.

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.