Tel:
  (312) 287 53 19

Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetim Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

Tehlikeli ve Özel Atıkların  Yönetim Eğitimi

 

Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetim Eğitiminin Amacı:

 Tehlikeli atıkların sınıflandırılması; bertarafı ve tehlikeli atıkların tekrar kazanılması ile ilgili katılımcıları bilgilendirmek.

 

Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetim Eğitiminin İçeriği:

 • Tehlikeli atıkların genel özellikleri
 • Tehlikeli atıkların sınıflandırılması
 • Tehlikeli atık yönetimi
 • Tehlikeli atık bertaraf teknikleri
 • Tehlikeli atık taşıma uygulaması
 • Tehlikeli atık bertaraf uygulaması (örnek bazında pektim vs)
 • Tehlikeli atık geri dönüşüm uygulaması.
 • Tehlikeli atık yönetim uygulamaları
 • Tehlikeli atık yönetim planının hazırlanması ve risk analizi
 • Tehlikeli atık mevzuatı ve uygulamaları
 • Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik
 • Atık yağların kontrolü yönetmeliği
 • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği
 • Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliği

 

Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetim Eğitiminin Süresi :

Şirketimiz tarafından Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetim Eğitimi için öngörülen süre 2 gündür.

 

Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetim Eğitimi Sertifikası:

Kurs sonunda katılımcılara Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetim Eğitimi sertifikas (katılım sertifikası) verilecektir. 

 

 

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.