Tel:
  (312) 287 53 19

Risk Analizi Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

Risk Değerlendirme Eğitimi (Risk Analizi Eğitimi)

 

EĞİTİMİN AMACI :

Katılımcılara;

İşyerlerinde tehlike ve riskleri belirleyebilmesi, riskleri değerlendirmesi, risk değerlendirme tablosunu hazırlayabilmesi,

önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretilerek, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmesi,

Amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

·         Neden, risk değerlendirmesi yapmamız gerekli?

·         Risk değerlendirmesinin yapılmasını zorunlu kılan yasal mevzuatlar.

·         Tehlike nedir?

·         Risk nedir?

·         Risk değerlendirme uygulama esasları.

·         Risk değerlendirme ekibi.

·         Risk değerlendirmesinin yapılması.

·         Risk değerlendirme aşama sırasına göre risk değerlendirme tablosunun doldurulması.

·         Yapılan iş ve gerçekleşme sıklığının tanımlanması.

·         Tehlikelerin belirlenmesi.

·         Risk şiddetinin belirlenmesi.

·         Riskin gerçekleşme olasılığı.

·         Risk düzeyinin belirlenmesi.

·         Yasal şartların belirlenmesi.

·         Riskin önem durumunun belirlenmesi.

·         Riskin önem durumuna göre gerekli kontrol ve önlem faaliyetlerinin belirlenmesi.

·         İyileştirme ve kontrol planı.

·         Termin ve sorumluların belirlenmesi.

·         Bakiye risk değerlendirmesi.

·         Risk değerlendirmesinin revizyonunu gerektiren haller.

·         Risk değerlendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.

·         Risk değerlendirme kayıtlarının tutulması.

·         Gruplar halinde uygulama yapılması

EĞİTİMİN SÜRESİ :   

            .              İki gün

 

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.