PlusEğitim

Haberler

Çevre Mevzuat Eğitimi

04-05.11.2013 tarihleri arasnda Çevre Mevzuat Eğitimi verilecektir. İlgilenenlerin artıbel ofisle irtibata geçmeleri rica olunur.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçilik Eğitimi

27-30.11.2013 tarihleri arasında ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçilik Eğitimi verilecektir. İlgilenenlerin Artıbel ofisle irtibata geçmeleri rica olunur.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçilik Eğitimi

28.10/01.11. 2013 tarihleri arasında 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçilik Eğitimi verilecektir. İlgilenenlerin Artıbel ofisle irtibata geçmeleri rica olunur.

Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Baş Denetçilik Eğitimi

28.10/01.11.2013 Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güveliği Baş Denetçilik Eğitimi verilecektir.İlgilenelerin Artıbel ofisle iritbata geçmeleri rica olunur.

ISO 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

24-27.10.2013 tarihleri arasında ISO 16949:2009 Kalite Yönetim Eğitimi verilecektir. İlgilenenlerin Artıbel ofis ile irtibata geçmesi rica olunur.

 

1.Eğitim Adı:

 Ergonomi  Eğitimi

 

2. Ergonomi  Eğitimi  Hakkında Genel Bilgiler

Ergonomi terimi Yunanca iş anlamına gelen ‘ergos’ ve yasa anlamına gelen ‘nomos’ sözcüklerinden türemiştir, iş bilim anlamına gelir.

     Ergonomi uyum, uygunluk demektir. Kişilerle yaptıkları iş, yaşadıkları çevre, soludukları hava, kullandıkları eşyalar, diğer insanlar ile aralarında uygunluk olmasıdır. Kişi ve çevresi arasında uygunluk sağlanırsa çevrenin insan üzerinde yarattığı stres azalır, hata payı azalır, verimlilik artar. Burada sözü edilen uygunluk hem fiziksel hem de psikolojik uygunluktur. ABD ergonomiye  ‘insan faktörü’, demektedir. Ergonomi insan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının en uygun hale getirilmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür. Yani yaşamın insana uyumunu hedefler.

      İnsanın çevresi arasındaki etkileşimi, uyumu  insanın hayvana attığı ilk taşla başlamış, uygarlık geliştikçe de insan çevre uyumu gelişmiştir. Ergonominin asıl gelişimi ve bilim haline gelmesi 2. Dünya Savaşı’nda savaş pilotlarının hatalarını en aza indirmek için yapılan çalışmalarla olmuştur. Ergonomi yaşamın her alanındadır… oturduğumuz sandalye, uzandığımız yatak, kullandığımız mutfak, yaşadığımız ev, şehir, çalıştığımız iş, soluduğumuz hava, çevremizdeki gürültü,… hepsi ergonominin konusudur.. iş makine tasarımcılığından, eğitim teknolojisine, uzay havacılık bilgisayar programından , kaza analizine dek.  Ergonomi multidisipliner bir bilimdir; mühendislik, mimarlık, tıp, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, anatomiden yararlanır.

      Ergonomi alanında uzmanlaşan kişilere ergonomist denir. Avrupa Birliği’nde ergonomi eğitimi için dört yılı genel ergonomi, iki yılı da sektöre özel eğitim öngörülmektedir.

 

 

3. Ergonomi  Eğitimi İçeriği:

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin sağlanması

İş gücü kayıplarının önlenmesi

Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması

İş kazaları ve mesleki risklerinin azaltılması

      Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi 

      Gürültü-aydınlatma-hava hareketleri-nemlilik-hava ısısı-personel ekipman uygunluğu

 

4.  Ergonomi  Eğitimi  Süresi:

Şirketimiz tarafından Ergonomi  Eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. Ergonomi  Eğitimi  için öngörülen bu süre Ergonomi  Eğitimi  alacak kişi sayısına göre değişebilir.

 

5. Ergonomi  Eğitimi  Eğitimine Kimler Katılabilir:

Özel ve resmi kurumlarda çalışan tüm kişiler

Büro bazlı çalışanlar

İş yeri ortamlarının iyileştirilmesini isteyenler

Meslek Hastalığına yakalanma riski

  

6.  Ergonomi  Eğitimi  Belgesi

Kurs sonunda katılımcılara Ergonomi  Eğitimi belgesi (eğitim sertifikası) verilecektir.