Tel:
  (312) 287 53 19

Ergonomi Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

 Ergonomi Eğitimi,

 

Ergonomi  Eğitimi  Hakkında Genel Bilgiler

Ergonomi terimi Yunanca iş anlamına gelen ‘ergos’ ve yasa anlamına gelen ‘nomos’ sözcüklerinden türemiştir, iş bilim anlamına gelir.

     Ergonomi uyum, uygunluk demektir. Kişilerle yaptıkları iş, yaşadıkları çevre, soludukları hava, kullandıkları eşyalar, diğer insanlar ile aralarında uygunluk olmasıdır. Kişi ve çevresi arasında uygunluk sağlanırsa çevrenin insan üzerinde yarattığı stres azalır, hata payı azalır, verimlilik artar. Burada sözü edilen uygunluk hem fiziksel hem de psikolojik uygunluktur. ABD ergonomiye  ‘insan faktörü’, demektedir.Ergonomi insan kullanımına yönelik tasarım,çalışma ve yaşama koşullarının en uygun hale getirilmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür.Yani yaşamın insana uyumunu hedefler 

      İnsanın çevresi arasındaki etkileşimi, uyumu  insanın hayvana attığı ilk taşla başlamış, uygarlık geliştikçe de insan çevre uyumu gelişmiştir. Ergonominin asıl gelişimi ve bilim haline gelmesi 2. Dünya Savaşı’nda savaş pilotlarının hatalarını en aza indirmek için yapılan çalışmalarla olmuştur. Ergonomi yaşamın her alanındadır… oturduğumuz sandalye, uzandığımız yatak, kullandığımız mutfak, yaşadığımız ev, şehir, çalıştığımız iş, soluduğumuz hava, çevremizdeki gürültü,… hepsi ergonominin konusudur.. iş makine tasarımcılığından, eğitim teknolojisine, uzay havacılık bilgisayar programından , kaza analizine dek.  Ergonomi multidisipliner bir bilimdir; mühendislik, mimarlık, tıp, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, anatomiden yararlanır.

      Ergonomi alanında uzmanlaşan kişilere ergonomist denir. Avrupa Birliği’nde ergonomi eğitimi için dört yılı genel ergonomi, iki yılı da sektöre özel eğitim öngörülmektedir.

 

Ergonomi Eğitimi İçeriği

  • İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin sağlanması
  • İş gücü kayıplarının önlenmesi
  • Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
  • İş kazaları ve mesleki risklerinin azaltılması
  • Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi 
  • Gürültü-aydınlatma-hava hareketleri- nemlilik-hava ısısı-personel ekipman uygunluğu

 

Ergonomi Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından Ergonomi  Eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. Ergonomi  Eğitimi  için öngörülen bu süre Ergonomi  Eğitimi  alacak kişi sayısına göre değişebilir.

 

Ergonomi  Eğitimi  Eğitimine Kimler Katılabilir:

  • Özel ve resmi kurumlarda çalışan tüm kişiler
  • Büro bazlı çalışanlar
  • İş yeri ortamlarının iyileştirilmesini isteyenler
  • Meslek Hastalığına yakalanma riski

  

Ergonomi Eğitimi Belgesi:
 

Kurs sonunda katılımcılara Ergonomi  Eğitimi belgesi (eğitim sertifikası) verilecektir.

 

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.