Tel:
  (312) 287 53 19

FMEA

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

 

FMEA Eğitimi

(failure mode effect analysis)

 

FMEA Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler

Olası hata veya başarısızlık türleri ve etkilerinin analizleri sistematik faaliyeti tarif etmektedir. Bunlar; bir ürünün tasarımı veya imalatı ile ilgili hata veya başarısızlık türlerinin ve bunların nedenlerinin tanıtılmaları ve değerlendirilmeleri,

Söz konusu hata veya başarısızlıkların meydana gelişlerini azaltabilmek veya yok edebilmek şansın sahip önlemlerin belirlenmesi,

Bu sürecin yazılı hale getirilmesi (dokümante edilmesi)

FMEA disiplinin ilk uygulanışı 1960’ların ortalarında uçak sanayinin gelişme yıllarına rastlamaktadır. FMEA’ nin hazırlanması için sorumluluk bireysel bir görevlendirme gerektirmesine rağmen girdileri temini bir takım çalışmasını zorunlu kılar. Karmaşık aksamlar için her biri konu hakkında bilgiye sahip kişilerden oluşan bir ekip kurulabilir.

İlgili bölümler arasında ve onların görüş ve yorumlarını talep ederek dolaştırmaktır. Bu görüş ve yorumlar FMEA’ nın hazırlanması sırasında mühendisler tarafında göz önüne alınmayan bazı olası hata türleri ile ilgili fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. En azından tasarım esnasında pek belirli olmayan bazı hususların dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi mümkün olur. Bir FMEA programının başarılı olarak yerine getirilmesi için önemli bir faktör zamanında harekete geçmektir. Yani bir olay meydana geldikten sonra önlem almak yerine olay çıkmadan önlem almak gerekir. Bu amaca ulaşmak için olası başarısızlıklar hazırlık aşamalarında ön görülebilmelidir. Böylece daha sonra yapılması bir krize neden olacak değişiklikler önceden ve kolayca yapılmalıdır. FMEA sonradan yapılması başka sorunlar oluşturan düzeltici önlemleri azaltır veya yok eder.

FMEA nın uygulaması için bir form kullanılır. Söz konusu form tasarım için ve imalat süreci ayrı ayrıdır. Biri “Tasarım FMEA, diğeri ise “Süreç FMEA olarak isimlendirilir.

 

FMEA Eğitimi İçeriği:

  •  Kavramlar ve Tanımlar
  •  FMEA tarihçesi ve kullanım amacı
  •  FMEA için ön şartlar
  •  Ürün, proses ve tasarım FMEA
  •  Takım oluşturma
  •  Hata tanımlama
  •  Olasılık, şiddet değerlendirme
  •  Risk değerlendirme (RÖG)
  •  Düzeltici faaliyet
  •  İyileştirme Pratik çalışmalar

 

 

FMEA Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından FMEA eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. FMEA eğitimi için öngörülen bu süre FMEA eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

 

FMEA Eğitimine Kimler Katılabilir:

Şirketlerinde FMEA sistemini kurmak, FMEA eğitimini almak ve FMEA sistemini sürdürmek isteyen tüm kuruluşlar, kişiler ve FMEA danışmanları tarafından alınabilir. 

Aynı zamanda, kuruma yeni katılan çalışanların FMEA hakkında bilgi edinmesi ya da mevcut çalışanların bilgi ve becerilerinin periyodik olarak pekiştirilmesine yönelik olarak da kullanılabilir.

 

FMEA eğitimi sertifikası

Kurs sonunda katılımcılara FMEA eğitimi sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

 

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.