Tel:
  (312) 287 53 19

GLOBALGAP Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

 

GLOBALGAP – İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Eğitimi

 

 

GLOBALGAP – İyi Tarım Uygulamaları (İTU)  Hakkında Genel Bilgiler

GLOBALGAP Avrupa Perakende Sektöründe İyi Tarım Uygulamaları Standardı, Avrupa Perakendecileri Tarım Ürünleri Çalışma Grubu’nun (EUREP: Euro Retailer Produce Working Group), İyi Tarım Uygulamaları (GAP: Good Agriculture Practice) protokolüdür. Bu protokole ilişkin çalışmaların yapılabilmesi için 1999 yılında , kar amacı gütmeyen merkezi Almanya’da olan özel bir dernek kurulmuştur. Bu derneğin amacı, Avrupa Birliği ülkelerindeki büyük perakendecilerin, kendi toplumlarının sağlıklı tarım ürünü tüketimini sağlayabilmeleri için, kendi ülkelerinde yetişen ve dışarıdan işal edilen tarım ürünlerinde aranan minimum standartları yeni bir düzenleme yaparak belirlemektir.

GLOBALGAP Sertifikası alan üretici kuruluş yada firmalar, bu düşünceden yola çıkarak, ürettikleri tarım ürünlerinin daha kaliteli, ürettiği ve ihracat yaptıkları ülke pazarlarında öncelikli olmalarını sağlarlar. Özellikle son yıllarda ülkemizde tarım ürünleri ihracatında tarımsal ilaç kalıntıları bakımından önemli sorunlar yaşanmıştır. Bu durum, Türk tarım ürünlerinin imajını olumsuz yönde etkilemiş, yurtdışına ihraç edilen pek çok ürünümüz geri dönmüştür. GLOBALGAP Sertifikası, bu tip olumsuzluklarla karşılaşma riskini ortadan kaldırdığı için pek çok üretici firma tarafından tercih edilmeye başlanmış ve Türkiye için önemli bir adım atılmıştır.


GLOBALGAP, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP), Zararlılarla Entegre Mücadele (IPM:Integrated Pest Management) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (ICM: Integrated Crop Management) ilkelerini baz alarak, tarım ile ilgili metotların ve teknolojilerin sürekli gelişmesini desteklemektedir.


GLOBALGAP Sertifikası ile; insan sağlığına zararlı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntılar içermediği, çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği, üretim sırasında, üretimle ilgili insanları veya diğer canlıları olumsuz olarak etkilemediği, üretim sırasında, tüketicinin bulunduğu ülkenin ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarım mevzuatlarına uygun işlemler yapıldığı belgelenmiş olur.


 Sonuç olarak; Avrupa’daki perakendecilerin dünyanın her yerinden işalat yaptıkları göz önünde bulundurulduğu zaman, kendi aralarındaki rekabetin de yükselmesine bağlı olarak, gıda güvenliğinin önemi daha çok artmıştır. Bu yüzden pazarda kalıcı olabilmeleri için, raflarına koydukları ürünlerin zararlı olmayacağına dair müşterilerine garanti ve güvence vermeleri gerekmektedir. HACCP, BRC, IFS, GLOBALGAP Sertifikaları, perakendecilere ihtiyaç duydukları garantiyi ve güvenceyi sağlamış olur.

 Bu tür standardının ortaya çıkış nedenlerinin altında “marka değerinin” korunması konusundaki önem yatmaktadır. Bu konu perakendeciler açısından; müşteri baskısı ve algısı, medya baskısı ve analizler, yasal yükümlülükler ve satışlardaki azalış sonucunda daha önemli hale gelmiştir.

 HACCP, BRC, IFS, GLOBALGAP Sertifikaları, birçok firmanın tedarikçisi olabilmek için ön koşul olması ve genel itibariyle de istenilen minimum gıda güvenliği şartlarını içermesi bakımından ticari bir “bilet” haline gelmiştir.

 

GLOBALGAP – İyi Tarım Uygulamaları (İTU)  Eğitimi İçeriği:

  • İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ve Globalgap’ İn Gelişimi
  • İTU / Globalgap Genel Bilgiler ve Temel Kavramlar
  • Globalgap Genel Yönetmeliği
  • İtu Mevzuatı, Ülkemizdeki ve Dünyadaki Mevzuat Yasalar ve Yönetmelikler
  • Globalgap-İtu Kapsamları - Altkapsamları
  • Globalgap-İTU AF-CB-FV Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri
  • Risk Değerlendirme
  • Globalgap-İTU (Optıon 2) KYS Gereklilikleri
  • İTU / Globalgap Belgelendirme Süreci

 

GLOBALGAP – İyi Tarım Uygulamaları (İTU)   Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından GLOBALGAP – İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. GLOBALGAP – İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Eğitimi için öngörülen bu süre GLOBALGAP – İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

 

 

GLOBALGAP – İyi Tarım Uygulamaları (İTU)  Eğitimine Kimler Katılabilir:

GLOBALGAP – İyi Tarım Uygulamaları (İTU)  Eğitimi, GLOBALGAP ve İYİ TARIM UYGULAMALARI kurulumu, işletilmesi ve kontrol yöntemleri hakkında bilgilenmek isteyen kişiler, işletmelerinde GLOBALGAP – İTU uygulamak ve iç kontrolör olmak isteyen ziraat mühendisleri ve bu konuda Danışmanlık yapmak isteyen katılımcılara yöneliktir . 

 

GLOBALGAP – İyi Tarım Uygulamaları (İTU)    Eğitimi sertifikası

Kurs sonunda katılımcılara GLOBALGAP – İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Eğitimi Sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

NOT: Eğitim sonunda katılımcılar için düzenlenecek olan katılım sertifikası, katılımcıların İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörlüğü ve Globalgap (Eurepgap) Denetçiliği yetkisi aldıklarını onaylayan bir sertifika değildir; ayrıca, “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” te bahsedilen tarımsal danışmanlık yetki belgesi yerine geçmez.

 

 

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.