Tel:
  (312) 287 53 19

HACCP Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

HACCP Nedir?

HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points), hijyen ve tüketici sağlığı açısından güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir gıda güvenliği sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır. 
Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemidir.

 

HACCP TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

Güvenli gıda üretiminin tüm aşamalarında oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve/veya mikrobiyolojik tehlikeleri ortadan kaldırmayı veya kabul edilebilir asgari seviyelere indirmeyi hedefleyen bir gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensiplerini örnek vaka çalışmalarıyla oluşturulması sağlanılır. Tüm Gıda Zincirinde yer alan işletmelerde “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” ni kurmak isteyen katılımcılara bilgi sunmak,  sistem kurma konusunda beceri kazandırmak ve kurulmuş sistemi geliştirmek için gerekli bilgileri sunmak

 Eğitimi İçeriği:

 1. Gıda Güvenliğinin Genel Tanımı
 2. HACCP Sistemi Temel kavramların Açıklanması
 3. HACCP Tarihçesi
 4. HACCP’in Faydaları / Uygulama Noktaları
 5. HACCP İlkeleri ve Uygulama Aşamaları
 6. Tehlike Türleri ve Tehlike Analizi  
 7. Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi / Karar Ağacı / Örneklemeler
 8. HACCP Planı Oluşturulması
 9. Dökümantasyon ve Kayıt Oluşturma
 10. Ön Gereklilik Programları (OGP)
 11. Operasyonel ön gereksinim programları (OOGP)
 12. Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri
 13. Örnek Çalışmalar

 

Eğitim Süresi:

Şirketimiz tarafından HACCP Temel Eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. Bu süre HACCP Temel Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

 

Katılımcı Profili

Kalite/ Gıda Güvenliği yöneticileri ve yönetici adayları, Gıda, Kimya veya Ziraat Mühendisleri, Gıda zincirinde yer alan tüm işletmelerin Yöneticileri, Üretim Müdürleri, HACCP Takım Lideri ve üyeleri, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması, yönetilmesi ve uygulanmasında görev alacak kişiler.

 

HACCP Temel Eğitimi Sertifikası:

Eğitim sonunda katılımcılara HACCP Temel Eğitimi Katılım Sertifikası verilecektir.

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.