Tel:
  (312) 287 53 19

HACCP Dökümantasyon Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

Eylül 2005^te ISO tarafından ISO 22000:2005 standardının yayınlanması ile birlikte HACCP standardı yerine ISO 22000 uygulanmaya başlanmıştır. ISO 22000, HACCP 'ide içine alan tarladan çatala gıda güvenliği esaslarını sağlamak üzere oluşturulmuş bir standarttır.

 

Eğitim Adı:

ISO 22000 Doküman / Dökümantasyon Eğitimi Eğitimi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) Hakkında Genel Bilgiler

Gıda Güvenliği Nedir?

Günümüzde eski usül gıda işleme ve tüketiciye sunma yaklaşımlarında gerek tüketicinin bilinçlenmesi gerekse ülkelerin gıda yasalarını “daha güvenli gıda üretme” doğrultusunda güncellemeleri nedeniyle çok önemli değişimler meydana gelmiş ve gıda güvenliği konusu son yılların en önemli toplumsal konusu olmuştur.

Gıda güvenliği kavramına dar bir çerçeveden bakıldığında, gıdaların amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlanması ve tüketildiğinde tüketicilere zarar vermemesi anlamında kullanılan bir kavram olmakla beraber daha geniş anlamda gıda kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik,fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını tanımlayan bilimsel bir sistem döngüsüdür. Güvenli gıda ise her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş gıdadır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

1 Eylül 2005 te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. 
Bu Standard, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetim sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır. Bu ihtiyaçlar;

 • - Sistem yönetimi
 • - Ön gereksinim Programları
 • -Tehlike Analizleri
 • -Operasyonel Ön Gereksinim Programları
 • - HACCP planlaması
 • -İzlenebilirlik
 • -İletişim

ISO 22000 Doküman / Dökümantasyon Eğitimi İçeriği:

 • ISO 22000 TEMEL TERİMLER ve TANIMLAR
 • ISO 22000 Standard Maddelerinin İşlenmesi (politika, hedefler, iç ve dış iletişim, acil durumlara hazırlık, yönetimin gözden geçirmesi, Düzeltme, Acil Durum Planlama, Operasyonel Ön Gereksinim Programları vb.)
 • ISO 22000 Doküman Yapısı, Doküman Türleri, Tanımları Ve Özellikleri
 • *   Gıda Güvenliği El Kitabı,
 • *   Organizasyon ve Görev tanımları,
 • *   Prosedürler,
 • *   Talimatlar,
 • *   Kontrol planları
 • *   Formlar
 • *   OGP, OOGP, HACCP Planları ve Diğer Dökümanları
 •    ISO 22000 doküman Hiyerarşisi
 •    ISO 22000 doküman Statüleri
 •    ISO 22000 doküman Planlanması, Dokümanların Oluşturulması
 • *   Acil Durumların Dökümante Edilmesi
 • *   Ön gereksinimlerin Dökümante Edilmesi
 • *   Potansiyel Tehlikelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve dökümantasyonu
 • *   Hammadde Şartnamelerinin hazırlanması
 • *   Ürün Tanımların hazırlanması
 • *   Proses tanımları/haritaları/akışlarının oluşturulması
 • *   Operasyonel Ön Gereksinimlerin Dökümante Edilmesi
 • *   Risk analizi, CCP Belirleme ve Karar Ağacı ile Teyidi, CP Belirleme
 • *   HACCP Planının Dökümante edilmesi
 • *   İzlenebilirlik Sisteminin oluşturulması ve dökümantasyonu
 • *   Sistemin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi
 • *   Formlar ve ISO 22000 kapsamında tutulması gereken kayıtlar
 •    Spesifikasyonlar.
 • ISO 22000 doküman Kontrolü, Doküman Hazırlama, Kontrol ve Kayıt Tutma Metotları
 • Örnek Çalışmalar ve Egzersizler

ISO 22000 Doküman / Dökümantasyon Eğitimi Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından ISO 22000 Doküman / Dökümantasyon Eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. ISO 22000 Doküman / Dökümantasyon Eğitimi için öngörülen bu süre ISO 22000 Doküman / Dökümantasyon Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

 

ISO 22000 Doküman / Dökümantasyon Eğitimine Kimler Katılabilir:

ISO 22000 Doküman / Dökümantasyon Eğitimi, Danışmanlar, denetçi adayları, tarım, gıda, ziraat, su ürünleri, biyoloji, mikrobiyoloji, genetik mühendisleri, veteriner hekimler, tıp dalındaki hekimler, Gıda Güvenliği ve gıda güvenliği sistemin kurulması ve yürütülmesi konularında bilgi almak isteyen katılımcılara yöneliktir.

 

ISO 22000 Doküman / Dökümantasyon Eğitimi sertifikası

Kurs sonunda katılımcılara ISO 22000 Doküman / Dökümantasyon Eğitimi sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

 

 

 
 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.