Tel:
  (312) 287 53 19

IFS Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

  

 

 

IFS (International Food Standard) Eğitimi

 

 

IFS Hakkında Genel Bilgiler

IFS (Uluslararası Gıda Standardı) Nedir?

Ticaret ve sanayide tedarikçi denetimleri yıllardır işbirliğinin sabit bir parçasıdır. Tüketicilerin gittikçe daha ağır talepleri, artan tazminat talepleri tehlikeleri ve ayrıca ürün akışlarının globalleşmesi tek tip bir kalite güvence standardının geliştirilmesini gerekli hale getirdi. 


Bu geliştirmelerin zemininde HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri CONAD, COOP ve “Federdistribuzione” üye şirketleri, ticari markalar için kalite ve gıda güvenlik standardı olan Uluslararası Gıda Standardını (IFS) geliştirdiler. IFS standardı, gıda güvenliğinin ve üreticilerin kalite düzeylerinin eşit kontrolüne yaramaktadır. Tarımsal üretimi takip eden ve gıdanın “işlendiği” tüm üretim aşamaları için kullanılabilir.

 

IFS, GFSI (Global Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından SQF, Dutch HACCP ve BRC gibi kabul edilen bir standarttır. 

 

GFSI’nin amacı, global bir gıda güvenliği standardı hazırlayıp işletmelerin kendi pazarlarında daha güvenli gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden GFSI anahtar kriterler ortaya çıkararak gıda güvenliği standardını ölçülebilir hale getirmiştir.

IFS Eğitimi İçeriği:

- Gıda Özelliklerinin tanımlanması 
- Süreçlerin tanımlanması 
- IFS kayıt ve dokümantasyon sistemi 
- IFS'de Kalite Yönetim Sistemi 
- İzlenebilirlik; Ürün Geri Çağırma 
- Altyapı Standardları 
- Fiziksel ve Kimyasal Bulaşma Riski; 
- Temizlik ve Hijyen; 
- Haşere Kontrolü; 
- Ürün Paketleme, Depolama 
- Çalışan Hijyeni, Sağlık Taraması, Eğitim
- IFS standartları şartları yorumlanması
- IFS Belgelendirme şartları

 

IFS Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından IFS Eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. IFS Eğitimi için öngörülen bu süre IFS Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

 

IFS Eğitimine Kimler Katılabilir:

IFS Eğitimi;  çalıştıkları firmada IFS sistemini kurmak isteyen, mevcut gıda güvenliği yönetim sistemini iyileştirmek ve IFS’ ye geçişini sağlamak isteyen, IFS sistemi içindeki rolünü anlamak ve geliştirmek isteyen katılımcılara yöneliktir.

 

IFS Eğitimi sertifikası

 

Kurs sonunda katılımcılara IFS Eğitimi Sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.