PlusEğitim

Haberler

 

1. Eğitim Adı:

Tehlikeli ve Kimyasal Maddelerin Depolanmasında Teknik Sağlık Ve Güvenlik Tedbirleri Eğitimi

2.  Tehlikeli ve Kimyasal Maddelerin Depolanmasında Teknik Sağlık Ve Güvenlik Tedbirleri Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler,

 

Tehlikeli atıkların ve kimyasalların depolanması esnasında kullanılan yanlış yöntemler(hava-sıkışma-basınç-parlayıcı) ve patlama tehlikesi olan malzemelerin gerek depo alt yapı koşulları gerekse malzemenin özelliğine göre uygun ortamların sağlanarak emniyet sağlık tedbirlerinin alınmasını sağlamak

 

3. Tehlikeli ve Kimyasal Maddelerin Depolanmasında Teknik Sağlık Ve Güvenlik Tedbirleri Eğitimi İçeriği:

Depo özellikleri ve planları(mevcut durum-olması gereken)

İstifleme yerleri ve istifleme yükseklikleri

Etiketlemeler ve renklerin anlamları

Yanlış depolanan malzemeler

MSDS(Malzeme bilgi güvenlik formları)

Depolarda olması gereken acil ekipmanlar

Patlayıcı ve yanıcı malzemeler

Teknik koruma önlemleri

Uygulamalı depo sahalarının gezilmesi

4.  Tehlikeli ve Kimyasal Maddelerin Depolanmasında Teknik Sağlık Ve Güvenlik Tedbirleri Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından Tehlikeli ve Kimyasal Maddelerin Depolanmasında Teknik Sağlık Ve Güvenlik Tedbirleri Eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. Firmada çalışanların sayısı, tesislerin ve şubelerin fazlalığı ve yapılan işin kapsam olarak kimyasal maddelerin tehlikeli boyutlarda olmasına göre eğitim süresi arttırılmaktadır. 

5. Tehlikeli ve Kimyasal Maddelerin Depolanmasında Teknik Sağlık Ve Güvenlik Tedbirleri Eğitimine Kimler Katılabilir:

Tehlikeli yanıcı ve patlayıcı iş yapan yada depolayan kuruluşlar

Alt yapı ve tesislerinde depolarda iyileştirme isteyen kuruluşlar

Sanayiye yönelik iş yapan kuruluşlar

Büyümekte olan ve iyileştirme yapılması gereken tesis ve işyerleri

 

6. Tehlikeli ve Kimyasal Maddelerin Depolanmasında Teknik Sağlık Ve Güvenlik Tedbirleri Eğitimi Belgesi

Kurs sonunda katılımcılara Tehlikeli ve Kimyasal Maddelerin Depolanmasında Teknik Sağlık Ve Güvenlik Tedbirleri Eğitimi belgesi (eğitim sertifikası) verilecektir.