Tel:
  (312) 287 53 19

Katı Atık Yönetim Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

 

Katı Atık Yönetim Eğitimi
 
Katı Atık Yönetim Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler
İnsanlar var oldukları günden bu yana çevre ile etkileşim içindedirler. Hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, sürekli gelişen teknoloji ve artan talep sonucunda çevre zarar görmeye kirlenmeye başlamıştır. Çevre kirliliğine yol açan ve Yirminci Yüzyılın dünyasında en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan katı atıklar; insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen ve akıcı olabilecek kadar sıvı içermeyen her türlü madde ve malzemeyi içermekte ve çevre üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Katı atıkların, çeşit ve bileşimi ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılıklar oluşturduğu gibi aynı ülke içinde kentsel yada kırsal ve sanayi bölgelerine göre de büyük farklılıklar göstermektedir
Sürekli bir mal akımı olarak düşünülen ekonomik faaliyetler sırasında çevreden bitki, hayvan ve mineral kökenli girdi alınıp işlenerek ekonomik nitelikli mal elde edilir ve tüketilir. Tüketim esnasında fiziki ve kimyevi değişikliklere uğrayan bu malların bir kısmı istenmeyen maddeler olarak geri verilirler. Atıklar üretim faaliyetleri sonucunda da ortaya çıkar. Görüldüğü gibi atıklar üretim ve tüketim sürecinin bir olgusudur.
 
Katı Atık Yönetim Eğitimi İçeriği:
  • Katı atık nedir ?
  • Katı atık kontrol yönetmeliği
  • Katı atık özellikleri
  • Katı atık kaynakları
  • Geri kazanılabilecek katı atıklar
  • Katı atıkların bertaraf edilmesi
 
Katı Atık Yönetim Eğitimi Süresi:
Şirketimiz tarafından Katı atık yönetimi eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. Katı atık yönetimi eğitimi için öngörülen bu süre Katı atık yönetimi eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.
 
Katı Atık  yönetim eğitimine Kimler Katılabilir:
Faaliyeti sırasında katı atık oluşturan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan teknik personel ve yerel yönetimlerdeki teknik personel. 
 
Katı Atık yönetim eğitimi Sertifikası
Kurs sonunda katılımcılara Katı atık yönetimi eğitimi  sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.
 

 

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.