Tel:
  (312) 287 53 19

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

    

ISO 50001 Eğitimi:

ISO 50001 Eğitimin Amacı:
iso 50001   Enerji Yönetim Sistemi Standart yapısının ve enerji yönetim sisteminin genel bilgilendirmesi, yapısı, uygulaması, uygunluğunun denetimi için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunulması ve katılımcıların standart bilgisi, tetkik becerileri ve bilgilerinin sağlanması.

 • ISO 50001 Eğitiminin İçeriği:
 • ISO 50001 eğitimi Enerji Performansı Yönetimi
 • ISO 50001 eğitimi Enerji Yönetim Sistemi Motivasyonu
 • ISO 50001 eğitimi Enerji İle İlgili Mevzuat, Yasal Ve Diğer Şartlar
 • ISO 50001 eğitimi Enerji Yönetim Sisteminin Aşamaları
 • ISO 50001 eğitimi Enerji El Kitabı
 • ISO 50001 eğitimi Çevre Yönetimi Sistemi’nin Belgelendirilmesi
 • ISO 50001 eğitimi Ülkemizdeki ve Diğer Dünya Ülkelerindeki Enerji Yönetim Sistemi
 • ISO 50001 eğitimi Belgelendirme Çalışmaları
 • ISO 50001 eğitimi Belgelendirme Süreci
 • ISO 50001 Eğitimi Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Süreci.
 • ISO 50001 eğitimi Katılımcı Profili:
 • ISO 50001 Enerji yönetim sistemini kurmak isteyen kurum/kuruluşların ilgili birim sorumluları
 • ISO 50001 eğitiminin Süresi:
 • ISO 50001 eğitimi için öngörülen eğitim süresi 2 gündür.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler

Toplam enerji maliyetlerinin toplam üretim maliyetlerinin P’sinin üzerine çıktığı ve Enerji Kanunu’nun enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması yönündeki yaptırımı da düşünülecek olursa, enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir iso 50001 enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.

iso 50001 enerji yönetim sistemi, enerji yönetimindeki mevcut ulusal ve yerel standartların üzerine inşa edilmiş en son ve en iyi uygulamaları temsil eder. iso 50001 enerji yönetim sistemi, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

iso 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı tüm enerji türlerini kapsar. Her işletmeye yani vergi levhası sahiplerine kurulabilir, uygulanabilir ve belgelendirilebilir. Coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyonun uygulamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur.

iso 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Sera Gazı Emisyonları (GHG) ile ilişkili yerel yükümlülüklere uyumunuzu kolaylaştıracaktır. Verimli enerji kullanımı konusunda sürekli iyileştirme çevre etki boyutlarını azalttığı gibi enerji tüketimini düşürerek tasarruf imkânı da sağlayacaktır.

iso 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Enerji verimliliği kanunu ile ilgili birçok yönetmelik ve tebliğin hazırlandığı bu dönemde EN 16001 enerji yönetim sistemi tam mevzuat uyumu içinde bir fırsat olarak değerlendirilebilir. iso 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 9001-Kalite Yönetimi, ISO 14001- Çevre Yönetimi ve BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi standartları ile uyumlu şekilde tasarlanmıştır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standart Serisi

·    ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanımı için rehberlik gereksinimleri

·    ISO/DIS 50002 Enerji Denetimleri

·    ISO/DIS 50003 Enerji Yönetim Sistemleri-  Enerji yönetim sistemlerinin denetim ve sertifikasyonunu sağlayan kuruluşlar için şartlar

·    ISO/DIS 50004 Enerji Yönetim Sistemleri- Bir enerji yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için rehberlik

·    ISO/DIS 50006 Enerji Yönetim Sistemleri - enerji tabanları (ENB) ve enerji performans göstergelerini (ENPI) kullanarak enerji performansının ölçülmesi- Genel ilkeler ve rehberlik

·    ISO/DIS 50015 Enerji Yönetim Sistemleri- Ölçme ve Örgütsel Enerji Performansı Doğrulama - Genel Prensipleri ve Rehberlik

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve iso 50001 Eğitiminin Faydaları

Kurum/kuruluşların oluşturdukları iso 50001 Enerji Yönetim Sistemini etkin bir biçimde kullanması aşağıda belirtilen faydaları sağlamaktadır:

·   iso 50001 Maliyetleri azaltır: Enerji tüketimini belirlemek, ölçmek ve yönetmek için yapısal bir yaklaşım kullanarak maliyetleri azaltmaya yardımcı olur.

·   iso 50001 Seragazı Emisyonlarını azaltarak yasal yükümlülüklere uyumunuzu kolaylaştırır: Mevcut ya da gelecekte gönüllü ya da zorunlu olabilecek enerji hedeflerine ya da sera gazı emisyonu kanunlarına ve kuruluşun beraber iş yaptığı paydaşlarının mevcut veya gelecekteki beklentilerine uyumu kolaylaştırır.

·   iso 50001 Enerji temininde güveni artırır: Enerji risklerine dair açıkların anlaşılmasına ve kuruluşun risk altında olduğu alanların görülmesine yardımcı olur.

·   iso 50001 İş performansını geliştirir: Davranışsal değişiklikler yaratmak ve maliyet etkin teknik çözümleri sistematik olarak belirlemek ve önceliklendirmek suretiyle enerji tüketimini en aza indirerek; üretkenliği artırmaya katkıda bulunur.

·   iso 50001 Enerji hedeflerini ve politikalarını resmileştirir: Kuruluş bünyesinde Enerji Yönetimi Politikasına itibarı geliştirir ve enerji verimli düşünce yapısını yerleştirir.

·    iso 50001 Mevcut Yönetim sistemlerinizle entegre edilebilir: Enerji Yönetim sistemini mevcut yönetim sistemleri ile entegre ederek maksimum fayda sağlanabilir.

·    iso 50001 Geleceğin karbon bağımlı dünyasında yeni ürünler ve hizmetler için fırsatlar geliştirilmesini sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Maddeleri

 • Önsöz
 • Tanıtım
 • 1 Kapsam
 • 2 Referanslar
 • 3 Terimler ve Tarifler
 • 4 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikleri
 • 4.1 Genel Gereklilikler
 • 4.2 Yönetimin Sorumluluğu
 • 4.2.1 Genel
 • 4.2.2 Görev, Sorumluluk ve Yetkiler
 • 4.3 Enerji Politikası
 • 4.4 Planlama
 • 4.4.1 Genel
 • 4.4.2 Enerji Profili
 • 4.4.3 Enerji Temel Değerleri
 • 4.4.4 Enerji Performans Göstergeleri
 • 4.4.5 Yasal ve Diğer Gereklilikler
 • 4.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları
 • 4.5 Uygulama ve Operasyon
 • 4.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
 • 4.5.2 Dokümantasyon
 • 4.5.3 Operasyonel Kontrol
 • 4.5.4 İletişim
 • 4.5.5 Dizayn
 • 4.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satınalma
 • 4.6 Performans Kontrolü
 • 4.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler
 • 4.6.2 Yasal/Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi
 • 4.6.3 İç Tetkik
 • 4.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları
 • 4.6.5 Kayıtların Kontrolü
 • 4.7 Üst Yönetim Tarafından Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi
 • 4.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri
 • 4.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları
 • EK A (Bilgilendirme)- Bu Uluslararası Standardın Kullanımına İlişkin Kılavuz Bilgiler
 • A.1 Genel Gereklilikler
 • A.2 Yönetimin Sorumluluğu
 • A.2.1 Genel
 • A.2.2 Görev, Sorumluluk ve Yetkiler
 • A.3 Enerji Politikası
 • A.4 Planlama
 • A.4.1 Genel
 • A.4.2 Enerji Profili
 • A.4.3 Enerji Temel Değerleri
 • A.4.4 Enerji Performans Göstergeleri
 • A.4.5 Yasal ve Diğer Gereklilikler
 • A.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları
 • A.5 Uygulama ve Operasyon
 • A.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
 • A.5.2 Dokümantasyon
 • A.5.3 Operasyonel Kontrol
 • A.5.4 İletişim
 • A.5.5 Dizayn
 • A.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satınalma
 • A.6 Performans Kontrolü
 • A.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler
 • A.6.2 Yasal/Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi
 • A.6.3 İç Tetkik
 • A.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları
 • A.6.5 Kayıtların Kontrolü
 • A.7 Üst Yönetim Tarafından Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi
 • A.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri
 • A.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.