Tel:
  (312) 287 53 19

Çevre Mevzuat Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

 
Çevre Mevzuat Eğitimi

 

Çevre Mevzuat Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler :
 
Çevre sorunlarının artması, çevre ile ilgili tedbirlerin alınması gereğini ortaya çıkarmıştır.Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için çevre kirliliğini önlemek  adına çıkarılan tüm yasalara uymak bir vatandaşlık görevidir. Her ülkede olduğu gibi çevre sağlığını korumak için yasal zorunluluklar uygulanmaktadır. Hergün yeni bir kanun/yasa nın çıktığı şu günlerde duyarlı tüm vadaşlarımızı eğitimlerimize bekliyoruz. 
 
 
Çevre Mevzuat Eğitimi İçeriği :

 

 • Atik Yönetimi Genel Esaslarina Iliskin Yönetmelik
 • Çevre Kanununca Alinmasi Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda Yönetmelik
 • Çevre Denetimi Yönetmeligi
 • Çevresel Etki Degerlendirmesi Yönetmeligi
 • Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi
 • Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi
 • Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi
 • Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi
 • Tehlikeli Madde ve Müstahzarlarin Siniflandirilmasi, Ambalajlanmasi ve Etiketlenmesi Hakkinda Yönetmelik
 • Tehlikesiz ve Inert Atiklarin Geri Kazanimi Tebligi
 • Atik Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeligi
 • Ambalaj Atiklarinin Kontrolü Yönetmeligi
 • Atik Yaglarin Kontrolü Yönetmeligi
 • Kati Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi
 • Çevre Kanunu
 • Çevre mevzuatı yönetmelik, kanun ve tebliğler
 • ISO 14001:2004 standardı ve çevre mevzuatı ilişkisi
 • Çevre Mevzuatına ilişkin örnekler ve grup çalışmaları 
 
Çevre Mevzuat  Eğitimi Süresi :
Şirketimiz tarafından Çevre mevzuat  eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. Çevre mevzuat eğitimi için öngörülen bu süre Çevre mevzuat eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.
 
 
Çevre Mevzuat eğitimine Kimler Katılabilir:
Çevre ile ilgili kanuni ve yasal şartlar hakkında bilgilenmek isteyen herkes
 
 
Çevre Mevzuat Eğitimi Sertifikası
Kurs sonunda katılımcılara Çevre Mevzuat Eğitim sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

 

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

 

Çevre sorunlarının artması, çevre ile ilgili tedbirlerin alınması gereğini ortaya çıkarmıştır. Çevresel değerlerin hukuki güvence altına alınması amacıyla çevreye ilişkin hükümler bir çok ülkede Anayasa, Kanun ve Yönetmeliklerde yer almaya başlamıştır.
 
Dünyada küresel bir boyut kazanan sanayi kaynaklı çevre kirliliği, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ilgili koruma ve kullanım esaslarının belirlenmesine yönelik uluslararası antlaşmalar, çevre ile ilgili yargı kararları ve bu yargı kararları sonucu ortaya çıkan içtihatlar çevre hukuku ile ilgili gelişmelerdir.
 
Çevre hukuku ile ilgili gelişmeler ilk olarak 1982 Anayasasının 56. Maddesinde: “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların görevidir.” ibaresiyle yer almıştır. Anayasada bu hükmün ve hakkın yer alması çevre mevzuatının da ülkemiz açısından geliştirilmesini ve uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. İlk Çevre Kanunu 09.08.1983 tarihinde 2872 sayı ile yayınlanmıştır.
 
Bu Kanununa istinaden bir çok Yönetmelik, Genelge ve Tebliğ yayınlanmaya devam etmiştir. Anayasa ve Kanun’la hukuki güvence altına alınan, Yönetmeliklerle açıklanan çevre hakkı ve çevre ile ilgili uyulması gereken usul ve esasların denetimi, Mülga Çevre Bakanlığı’nın 2001 yılında tamamlanan taşra teşkilatlanması ile daha da işlerlik kazanmıştır.
Çevre Mevzuat İçeriği :
 • Çevre Kanunu
 • Türk Ceza Kanunu
 • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
 • SKKY İdari Usuller Tebliği
 • SKKY Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği
 • SKKY Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
 • SKKY Teknik Usuller Tebliği
 • Katı atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği
 • Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Yönetmeliği
 • Güvenlik Bilgi Formların Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
 • Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
 • Çevre Denetim Yönetmeliği
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Sulak alanların Korunması Yönetmeliği
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Çevresel gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
 • Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik   

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.