Tel:
  (312) 287 53 19

Ölçüm Belirsizliği

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

ISO 17025

 

Ölçüm Belirsizliği Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler

ISO 17025 standardı, ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi ve rapor edilmesi ile ilgili gereklilikleri vermektedir. Bu gereklilikler, ilgilenilen teknik alanın özelliklerine ve ölçümün kalibrasyon ya da test oluşuna göre değişmektedir. Test ve kalibrasyon laboratuarları, bir kalite sistemine göre çalıştıklarını, teknik olarak yaptıkları iş için yetkin olduklarını ve geçerli sonuçlar verdiklerini göstermek için bu gereklilikleri yerine getirmelidir.  Kalibrasyon laboratuarlarında kalibrasyon işlemlerinde kullanılan referans cihazların belirsizliği, kullanılan ulusal ya da uluslararası standartlar belirlenmelidir. Test laboratuarlarında, çalışılan her bir parametre için ölçüm belirsizliği belirlenmiş olmalıdır.

Belirsizlik kavramı kesin olmayış, güvenilir olmayış vb. gibi olumsuz anlamlar çağrıştırır. Konumuz olan ölçüm belirsizliği veya bir test sonucunun belirsizliği kavramı kullanıldığında, daha özgül bir anlama bürünür. Ölçüm belirsizliği, gerçekte, elde edilen herhangi bir ölçüm sonucuyla birlikte yer alması gereken bir parametredir. Ölçülen miktar ile bağıntılı olarak karşılaşılabilecek değerler aralığını tanımlar. Dolayısıyla, ölçüm belirsizliği saptanıp ölçümle birlikte verildiğinde, elde edilen ölçüm değerinin hangi sınırlar içinde yer alacağını ve güven düzeyini yansıtır. Uygun bir metodla hesaplanarak bulunmuş ölçüm belirsizliği, ölçülerek bulunmuş değerin tanımlanmış belirsizlik aralığı içinde yer alması halini bir güvenilirlik seviyesi ile birlikte ifade eder. Ölçüm belirsizliği genel olarak birçok bileşeni içerir. Bu bileşenlerin bir kısmı, ölçüm serileri sonuçlarının istatistiksel dağılımına bakılarak tahmin edilebilir ve deneysel standart sapma yardımıyla karakterize edilebilir. Diğer bileşenlerin tahmini ise sadece tecrübeye veya diğer bilgilere dayandırılabilir.

Ölçüm Belirsizliği Eğitimi İçeriği:

 •         Genel Tanımlar ve Kavramlar
 •         Ölçüm,
 •         Ölçüm Sonucu,
 •         Anlamlı Rakamlar ve Yuvarlatma
 •         Doğruluk,
 •         Gerçeklik
 •         Kesinlik
 •         Sistematik ve Rastgele Hata
 •         Belirsizlik
 •         Ölçüm belirsizliğinin olası nedenleri
 •         A-Tipi belirsizlik hesaplama yöntemi
 •         B-Tipi belirsizlik hesaplama yöntemi
 •         Belirsizlik hesaplamalarında kullanılan istatistiksel dağılımlar
 •         Ölçümlerde belirsizlik kaynaklarının belirlenmesi
 •         Standart belirsizliklerin hesaplanması
 •         Belirsizliklerin birleştirilmesi (RSS),türev metodu, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinde belirsizliğin birleştirilmesi
 •         Sonuçların raporlanması
 •         Standartlar, yeterlilik deneyleri, laboratuvarlararası karşılaştırmalar, kontrol kartları ve metod validasyonu parametreleri kullanılarak ölçüm belirsizliğinin tahmin edilmesi.
 •         Uygunluğun Değerlendirilmesi

 

Ölçüm Belirsizliği Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından ölçüm belirsizliği eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. Ölçüm belirsizliği eğitimi için öngörülen bu süre ölçüm belirsizliği eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

 

Ölçüm Belirsizliği Eğitimine Kimler Katılabilir:

Şirketlerinde ISO 17025 sistemini kurmak, ISO 17025 belgesi almak, ölçüm belirsizliği eğitimini almak ve ölçüm belirsizliği sistemini sürdürmek isteyen tüm kuruluşlar, kişiler ve ölçüm belirsizliği, ISO 17025 danışmanları tarafından alınabilir. 

Aynı zamanda, kuruma yeni katılan çalışanların ölçüm belirsizliği hakkında bilgi edinmesi ya da mevcut çalışanların bilgi ve becerilerinin periyodik olarak pekiştirilmesine yönelik olarak da kullanılabilir.

 

Ölçüm belirsizliği eğitimi sertifikası

Kurs sonunda katılımcılara ölçüm belirsizliği eğitimi sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

 

 
 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.