Tel:
  (312) 287 53 19

Çevresel Etki Değerlendirme Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

Çevresel Etki Değerlendirme Eğitimi:

 

Çevresel Etki Değerlendirme Eğitim İçeriği:

 • Yönetmeliğin Amacı, Kapsamı, Yükümlülükler, Kimin tarafından yürütüldüğü,
 • Cezai Yaptırımlar
 • Yönetmeliğe göre denetim yetkisinin kimde olduğu, Uygulamada karşılaşılan  zorluklar, Uygulamanın kontrolü, Sorunlarda başvuru kaynakları
 • GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURUSU,
 • Ruhsatlandırmaya İlişkin Önceki Uygulamalar
 • Gayri Sıhhi Müessese Nedir? I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?
 • II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?
 • III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?;
 • Sıhhi Müessese Nedir?
 • Kocaeli Stratejik Planı ve Çevre Nazım Planları
 • Çevresel Etki Değerlendirme bazı kavramlar ve tanımlar
 • ÇED‘ in içeriği ve ilgili süreçler
 • ÇED‘ in içeriği ve uygulama alanları
 • ÇED çalışmalarında kullanılan bazı yöntemler ve teknikler
 • Ekolojik çevreye olan etkisi ve değerlendirilmesi
 • Regresyon, çalışmaları     
 • Pratik uygulama deneyimleri, Raporlama
 • ÇED‘ e tabi tesisler

 

Çevresel Etki Değerlendirme Eğitiminin Süresi:

Şirketimiz tarafından Çevresel Etki Değerlendirme Eğitimi için öngörülen süre 2 gündür.

 

Çevresel Etki Değerlendirme Eğitimi Sertifikası:

Kurs sonunda katılımcılara Çevresel Etki Değerlendirme Eğitimi sertifikas (katılım sertifikası) verilecektir. 

 

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

 

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.