Tel:
  (312) 287 53 19

ÇEVRE

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

ÇEVRE EĞİTİMLERİNE GENEL BAKIŞ

Çevre egitimi yalnız bilgi vermek ve sorumluluk hissi olusturmakla kalmamalı, insan davranısını da etkilemelidir. Bunun için eğitim çalısmalarında isitsel ve görsel materyallerile uygulamaya agırlık verilmelidir. Çevrenin korunması, gelistirilmesi ve iyilestirilmesi konularında gösterilen çabaların amacı, insanların daha saglıklı ve güvenli bir çevrede yasamalarının sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olan da insanın kendisidir. Çünkü çevreye zarar veren de, çevreyi koruyan ve geliştiren de insandır. Günümüzde çevre bilinci sağlıklıbir çevrede yasamayı, temel insan haklarından biri olarak kabul etmektedir. Bu ise ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür.
 
Anayasamızın 56. Maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yasama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandasın ödevidir" denilmektedir. Bu doğrultuda çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaşlara çeşitli görevler düşmektedir. Ülkemizde bugün ortaya çıkan sorunların ana nedenlerinden birisi. bilgi edinme ve bilinçlenmede karşılaşılan eksikliklerdir. Çevre bilincine sahip olmayan bir insan, yaşadığı dünyayı kendisinden sonra başkalarının da kullanacağını idrak edemez. Halbuki çevre, bize geçmişten kalan bir miras değil; korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir.
 
Toplumumuzun büyük bir kısmında çevre bilincinin yeterince olusmaması nedeniyledir ki çevre, ilgilenmeye degmeyen bir konu olarak algılanmaktadır. Çevre egitiminin ana hedefi ise, yeni bir insan tipini, ahlak anlayısını ve tüketim bilincini topluma kazandırmak, ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karsı sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına karsı duyarlı ve bilinçli bir insan modeli yetistirmektir.
 
Çevre Yönetiminin temeli işletme yapısını oluşturan her bir bireyin, bireysel sorumlulukların farkında olmasından gelmektedir. İşletmelerde bireysel ve kurumsal sorumluluklara farkındalığının oluşturulması amacıyla Artıbel tarafından verilmekte olan eğitimlerimiz aşağıda yer almaktadır.
 

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.