Tel:
  (312) 287 53 19

BRC Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

 

BRC Eğitimi

 

 

BRC Hakkında Genel Bilgiler

 

BRC NEDİR ?

BRC,  İngiltere’deki perakende ticareti temsil eden bir İngiliz ticaret kuruluşu olan British Retail Consortium’un (İngiliz Perkandeciler Birliği) kısaltmasıdır.

BRC standardı,   İlk olarak 1998 yılında İngiliz Perkandeciler Birliği (BRC) tarafından BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. 1998’den sonra 5 kez revizyona uğrayan standardın Ocak 2008 tarihinde 5. revizyonu yayınlandı. Standardın ismi uluslararası amacına uygun olarak revize edilerek GLOBAL GIDA GÜVENLİĞİ STANDARDI olarak değiştirilmiştir. BRC standardı, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından özellikle de İngiltere perakendecilerine ürün sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenmektedir.

BRC’ nin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Biçim ve içerik açısından BRC standardı, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır. 

BRC Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. BRC standardına göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur. 

BRC Standardı özellikle; işletmede HACCP sisteminin kurulumunu ve devamlılığının sağlanmasını, dokümante edilmiş ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının,ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini şart koşmaktadır.

BRC Standartları, tüketicinin ürün güvenliğine güven duymasını sağlar.

BRC STANDARTLARI; 

 • BRC KÜRESEL STANDARDI – MÜŞTERİ ÜRÜNLERİ (CUSTOMER PRODUCTS)
 • BRC/IOP TEKNİK STANDARDI – AMBALAJ MALZEMELERİ (PACKAGING MATERIALS)
 • BRC KÜRESEL STANDART – GIDA (FOOD)

BRC Eğitiminin Amacı,

BRC (BRITISH RETAIL CONSORTIUM) Standardı, yeni adıyla GLOBAL STANDART FOR FOOD SAFETY - GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN GLOBAL STANDART (ISSUE 5)’ın gıda işletmelerindeki uygulaması hakkında gereklilikleri açıklamaktır.

BRC Eğitimi İçeriği:

 • BRC nedir?

 • BRC’ye genel bakış

 • Terimler ve tanımlar

 • HACCP sistemi

 • HACCP planı

 • BRC teknik standardının içeriği

 • BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi

 • Fabrika altyapı standartları

 • Süreç kontrolü

 • Ürün/Proses/ Personel kontrolü

 • Belgelendirme şartları

 • Uygulama çalışmaları

 

BRC Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından BRC Eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. BRC Eğitimi için öngörülen bu süre BRC Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

 

BRC Eğitimine Kimler Katılabilir:

 

BRC Eğitimi;  çalıştıkları firmada BRC sistemlerini kurmak isteyen, mevcut gıda güvenliği yönetim sistemini iyileştirmek ve BRC’ ye geçişini sağlamak isteyen, bu sistem içindeki rolünü anlamak ve geliştirmek isteyen,  BRC Denetçisi olmak için temel bilgileri almak isteyen katılımcılara yöneliktir.
 

BRC Eğitimi sertifikası

Kurs sonunda katılımcılara BRC Eğitimi Sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.