Tel:
  (312) 287 53 19

Gıda Mevzuatı Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

 
Gıda Mevzuat Eğitimi
 
Gıda Mevzuatı Genel Bilgiler
Gıda Mevzuatı, Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri; özellikle gıda güvenliğini düzenleyen, gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve satışı ile her aşamayı kapsayan tüm yasa, kanun, tebliğ, kararname, yönetmelik, talimat, genelge, yönerge ve taslakların tümüne verilen isimdir.
Gıda güvenliği yönünden tüketiciyi etkileyen özellikle BSE ve Dioksine ilişkin önemli krizlerin ortaya çıkması, AB’de gıda güvenliği mevzuatının yeniden düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda AB Gıda komisyonunun Beyaz Doküman kapsamında belirttiği ve 2002-2004 yıllarında yayınladığı mevzuat ile;
 • ·         Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin esas alınması
 • ·         Gıda ve yem güvenliğinin aynı mevzuat içinde değerlendirilmesi
 • ·         Gıda güvenliğinde risk analizinin esas alınması
 • ·         Son ürünün kontrolü yerine HACCP bazlı kontrolün esas alınması
 • ·         Gıda zinciri içerisinde yem ve gıdanın izlenebilirliği
 • ·         Gıda ve yem  güvenliğinde sorumluluğun üreticiye verilmesi konuları temel prensipleri oluşturmuştur.
 •            AB Komisyonunun 2000 yılında hedef ve ilkelerini formüle ettiği Beyaz Dokümanın yayınlanmasını takiben bunun yasal çerçevesini oluşturan direktifler ve düzenlemeler 2004 yılında tamamlanmış ve 1 Ocak 2006’dan itibaren yürürlüğe girmiştir.
 •           AB Gıda Güvenliği mevzuatının esasını şu düzenlemeler oluşturur:
 • ·        EC, 178/2002 (28.01.2002) Gıda yayası ile ilgili temel ilke ve koşulları belirleyen ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesini kuran düzenleme
 •           EC, 852/2004 (29.04.2004) Genel gıda hijyeni ( gıda güvenliği, HACCP, mikrobiyolojik kriterler ve sıcaklık kontrolleri vb.) hakkında düzenleme
 •           EC, 853/2004 (29.04.2004) Hayvansal gıdalar için spesifik hijyen kuralları ( kesim hijyeni, parçalama, muhafaza, kanatlı eti , yabani hayvan eti, kıyma , et ürünleri , kabuklu deniz ürünleri, balık ve balık ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta ve ürünleri, hayvansal yağ, kolajen, jelatin ) hakkında düzenleme
 •           EC, 854/2004 (29.04.2004) İnsanlar için tüketime sunulacak hayvansal gıdaların resmi kontrolleri ( 852 ve 853’ün kontrolü ,HACCP , iyi hijyen uygulamaları, mikrobiyolojik kontroller) hakkında düzenlemeler
 •           EC, 882/2004 (28.05.2004)) Gıda ve yem yasası ile hayvan sağlığı ve refahı uygulamalarının resmi kontrolleri hakkında düzenlemeler.
 •           Türkiye’de gıda mevzuatı çalışmaları AB üyeliği kapsamında AB ile paralel yürütülmeye çalışılmaktadır
 •           Son olarak yayınlanan 5996 nolu Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu yine AB uyum yasaları çerçevesinde yayınlanmıştır.
 
Türk Gıda Mevzuatı Eğitimi İçeriği:
·          Gıda Mevzuatı Temel Terimler ve Tanımlar
·          Gıda Mevzuatı nedir
·          Gıda Mevzuatlarının Gıda Güvenliğindeki Rolü
·          Mevzuat hiyerarşisi. (Birincil, İkincil Mevzuat) 
·          Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Alt Anlaşmalar-SPS, TBT v.s. 
·          Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
·          Kodeks Alimentarius Komsiyonu (CAC) 
·          Avrupa Birliği (EU)
·          Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM)
            Uluslar arası Gıda Mevzuatlarına Genel Yaklaşım, Tarihçe ve Birbirleriyle Olan İlişkiler, Bağlayıcılıklar. 
·          Uluslar Arası Gıda Mevzuatları Hakkında Genel Bilgilendirme
·          Türk Gıda Mevzuatı  Genel Tanıtım, tarihçe, yaklaşım
            Yapılanma ve yetkili kurumlar, kurumların görev tanımları, görevlerin kesiştiği ve farklılaştığı noktalar. 
·          5996 nolu Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 5179 nu Gıda Kodeksi ile karşılaştırma (getirdiği yenilikler, artıları ve eksileri)
·          5996 nolu Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun Getirdiği Yeni
·          Kavramlar (risk analizi,tehlike analizi, haccp dökümanları, izlenebilirlik, yetki devri v.b.) 
·          Ulusal Gıda Mevzuatının Ab ve Uluslararası Gıda Mevzuatları İle Karşılaştırılması
·          Türk Gıda Mevzuatı Listesi.      
·          Yatay Gıda Mevzuatı (kontroller, etiketleme, gıda ile temas eden malzemeler, gıda katkı maddeleri, bulaşanlar v.b.). İnceleme ve Anlama Yöntemleri. 
·          Dikey gıda mevzuatı (ürün tebliğleri). İnceleme ve Anlama Yöntemleri. 
      Gıda Güvenliği Standartları İle Türk Gıda Mevzuatı Arasındaki Farklar

 
Gıda Mevzuatı Eğitimi Süresi:
Şirketimiz tarafından Gıda Mevzuatı Eğitimi için öngörülen süre 3 gündür.Türk Gıda Mevzuatı Eğitimi için öngörülen bu süre Gıda Mevzuatı Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.
 
Gıda Mevzuatı Eğitimine Kimler Katılabilir:
Türk gıda mevzuatı konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar ve özellikle Gıda sektöründe görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan tüm meslek sahipleri, iş adamları, firma temsilcileri, birlikler, dernekler gibi sektörü temsil eden örgüt temsilcileri; tüketici dernekleri gibi sivil toplum örgütlerinin sektör komisyonu üyeleri, danışmanlar, denetçi adayları, tarım, gıda, ziraat, su ürünleri, biyoloji, mikrobiyoloji, genetik mühendisleri, veteriner hekimler, tıp dalındaki hekimler, gıda tedarikçileri ve denetçileri.
 
 
Türk Gıda Mevzuatı Eğitimi sertifikası
Kurs sonunda katılımcılara  Gıda Mevzuatı Eğitimi sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.
 
 
 
 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.