Tel:
  (312) 287 53 19

Ambalajlar İçin UN Tip Onay Süreçleri Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

Ambalajlar İçin UN Tip Onay Süreçleri Eğitimi

 

Eğitimin İçeriği:

 • Tehlikeli Malların Taşınması & Paketlenmesi İle İlgili Düzenlemelere Genel Bir Bakış 
 • Tehlikeli Mal/Tehlikeli Yük/Tehlikeli Madde/Tehlikeli İçerik Tanımları
 • UN – ICAO – IMDG – ADR – RID aralarındaki ilişki
 • ADR nin yapısı 
 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması
 • Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi 
 • Maddenin Halleri
 • Ürünümle İlgili Uygun Ambalajı  Nasıl Tedarik Ederim? (Kimyasal Üreticileri)
 • Müşterimin İsteğine Uygun Ambalajı Nasıl Geliştiririm? (Ambalaj Üreticileri)
 • Genel Paketleme Şartları
 • Tehlikeli Mal Listesi’nin Kullanımı 
 • Tarafların Sorumluluklar 
 • Ambalajların  Sertifikalandırılması ve Kalite Kontrolü  
 • Ürün Paketi – Taşıma Paketi – Koruma Paketi
 • Tehlikeli Mal Paketleri İçin Test Programı
 • Belgelendirme prosedürü - UN işaretlemesi 
 • Ambalajın  Kullanımı Süresince Dikkat Edilecek Konular
 • Üretim Kontrolü (Paket Üretiminde ve Ürün Paketleyen) 
 • Belgenin Geçerliliği ve Süresi

Eğitimin Süresi:

Şirketimiz tarafından öngörülen süre ''1'' gündür. 

Sertifika;

Kurs sonunda katılımcılara eğitim sonunda yapılacak olan sınav sonucuna bağlı olarak (Katılım) veya (Başarı) sertifikası verilecektir.

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.