Tel:
  (312) 287 53 19

UN Tip Onayı İçin Fabrika Üretim Kontrolü Sistemi Genel Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

 

UN Tip Onayı İçin Fabrika Üretim Kontrolü Sistemi Genel Eğitimi:

 

Eğitimin İçeriği:

 • Tehlikeli Malların Taşınması & Ambalajlanması  İle İlgili Düzenlemelere Genel Bir Bakış 
 • UN – ICAO – IMDG – ADR – RID aralarındaki ilişki
 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması        
 • Tehlikeli Madde Ambalaj Grupları 
 • Tehlikeli Ambalaj Kodlaması 
 • Üretim kontrolü sistemi ve tanımlar
 • Üretim kontrolü sistemi sorumluluklar
 • Firma teknik altyapısı
 • UN Ambalaj Üretim kontrolü süreçleri
 • ISO 16106 standardı paralelinde Üretim Kontrolü Sistemi
 • ISO 16495 ve ADR paralelinde  Deney Metotları
 • Ambalaj Teknik Dosyası
 • UN Ambalaj kontrol kriterleri
 • Üretim kontrolü sisteminin sürdürülmesi
 • Soru-Cevap

Eğitimin Süresi:

Şirketimiz tarafından eğitim için öngörülen süre ''2'' gündür. Eğitim için öngörülen bu süre eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Sertifika:

Kurs sonunda katılımcılara eğitim sonunda yapılacak olan sınav sonucuna bağlı olarak (Katılım) veya (Başarı) sertifikası verilecektir.

 

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.