Tel:
  (312) 287 53 19

Binaların Yangından Korunması Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Eğitimi İçeriği;

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Amaç

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Kapsam

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yasal dayanak

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Uygulama

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Genel sorumluluklar ve yasaklar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Tanımlar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Binaların kullanım sınıfları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Toplanma amaçlı binalar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Sağlık hizmeti amaçlı binalar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Tutukevi, cezaevi ve ıslahevleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Konaklama amaçlı binalar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Ticaret amaçlı binalar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Büro binaları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Endüstriyel tesisler

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Depolama amaçlı tesisler

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Karışık kullanımlı binalar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Bina tehlike sınıflandırması

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Bina yerleşimi

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Binaya ulaşım yolları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Bina taşıyıcı sistemi stabilitesi

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yangın bölmeleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Düşey iç bölmeler ve yangın duvarları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yatay bölmeler ve döşemeler

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Cepheler

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Çatılar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Binalarda kullanılacak yapı malzemeleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Çıkış kapasitesi ve çıkış sayısı

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Kaçış yolu genişliği

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yangın güvenlik holü

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Kaçış yolları gerekleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Dış kaçış geçitleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yangın çıkışı zorunluluğu

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Kaçış merdiveni özellikleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Dış kaçış merdivenleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Dairesel merdiven

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Kaçış rampaları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Kaçış merdiveni havalandırması

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Bodrum kat kaçış merdivenleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Çıkış kapıları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Konutlar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Sağlık yapıları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Oteller, moteller ve yatakhaneler

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Toplanma amaçlı binalar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Büro, fabrika, imalathane ve depo yapıları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yakıt depoları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Mutfaklar ve çay ocakları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Sobalar ve bacalar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Sığınaklar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Otoparklar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Çatılar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Acil durum asansörü

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Paratoner

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Transformatör

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Jeneratör

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )İç tesisat

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yangın bölmelerinden geçişler

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Kaçış yolları aydınlatması

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Acil durum aydınlatması

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Acil durum yönlendirmesi

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Algılama ve ihbar tesisatı

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Alarm verme

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panelleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Gazlı söndürme sistemi alarm ve arıza çıkışları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri arıza ve konum değiştirme sinyalleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Sesli ve ışıklı alarm cihazları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Acil durum kontrol işlemleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Kablolar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Periyodik testler, bakım ve denetim

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Duman kontrol esasları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )İklimlendirme ve havalandırma tesisatı

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Jeneratör odası, mutfak ve otoparklar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Basınçlandırma sistemi

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Su depoları ve kaynaklar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yangın dolapları sistemi

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Hidrant sistemi

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Sprinkler sistemi

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )İtfaiye su verme bağlantısı

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Taşınabilir söndürme tüpleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Periyodik testler ve bakım

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Mevzuat

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Depolama hacimlerinin genel özellikleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Patlayıcı maddeler

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )SPG Tüplerinin depolanmasına ilişkin genel hususlar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )SPG'nin dökme olarak depolanması

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Doğalgaz kullanım esasları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Uygulama alanı

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yanıcı sıvı kavramı ve sınıfları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Bildirme ve müsaade mecburiyeti

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Azami depolama miktarları ve şekilleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Tehlike bölgelerinin tanımları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Tehlike bölgelerindeki sınırlamalar

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Depo binası içinde depolama

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Açıkta yerüstü depolama

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Depolama tankları(1)

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Akaryakıt servis istasyonları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Genel yangından korunma işlemleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yangın güvenliği sorumlusu

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Ekiplerin kuruluşu

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Ekiplerin görevleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Ekiplerin çalışma esasları

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Genel eğitim

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Özel eğitim

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Denetim

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )İşbirliği

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Kamu yapı, bina, tesis ve işletmelerinde

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Özel yapı, bina, tesis ve işletmelerinde ise

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yönerge hazırlanması

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yönergenin yürütülmesi

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yönetmeliğe aykırılık halleri

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Kaldırılan hükümler

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Geçici Maddeler(corpus)

 • ( Binaların yangından korunması  yönetmelik eğitimi )Yürürlük

Eğitimin Süresi: 2 Gün

Katılımcı Profili: Kurum ve kuruluşlarda oluşturulan yangın söndürme ekiplerinin ve itfaiye personelinin bu eğitimi alabilirler.

Eğitimin Amacı: Binaların yangından korunma yönetmeliği eğitimini kurum ve kuruluşlarda oluşturulan yangın söndürme ekiplerinin ve itfaiye personelinin bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.