Tel:
  (312) 287 53 19

Kimyasalların Yönetim Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

Kimyasalların  Yönetim Eğitimi

 

Kimyasalların Yönetim Eğitiminin Amacı

Kimyasalların Yönetimi ile ilgili Mevzuat ve Kamu veya özel sektörde kimyasal madde üreticisi ve kullanıcısı olan işletmelerde kimyasal madde veri girişi uygulamaları hakkında bilgi vermek, 

 

  1. Kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı etkin koruma sağlamak üzere envanter oluşturulmasına ve kontrolüne ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar,
  2. Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına, güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar, hakkında genel bir bilgilendirme yapmak.

 

Kimyasalların Yönetim Eğitiminin İçeriği

* Kimyasalların Yönetimine Genel Bakış

* Kimyasal Maddelerin Yönetimi ile ilgili Mevzuat

  •  Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
  •  Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
  •  Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
  •  Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
  •  Uygulama Örnekleri
  •  Kimyasal madde veri girişi firma uygulamaları
  •  Kimyasal madde geri dönüşümü firma uygulamaları

 

Kimyasalların Yönetim Eğitimi Süresi

Şirketimiz tarafından Kimyasalların yönetim eğitimi için öngörülen süre 1 gündür.

 

Kimyasalların Yönetim Eğitimi Sertifikası

 

Kurs sonunda katılımcılara Kimyasalların yönetim eğitimi sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

  

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.